Domy spokojnej starości i instytucje pomocy domowej

W instytucjach sprawujących opiekę nad osobami starszymi zachodzi bardzo duża potrzeba bezpiecznego zarządzania kluczami.

W instytucjach sprawujących opiekę nad osobami starszymi zachodzi bardzo duża potrzeba bezpiecznego zarządzania kluczami.

Domy spokojnej starosci i opieka domowa


Nasze szafki na klucze KeyBox oraz systemy zarządzania kluczami doskonale sprawdzają się w domach spokojnej starości oraz instytucjach pomocy domowej. Wielu różnych pracowników pracuje na zmiany i ponosi dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjentów, co nieodłącznie wiąże się z pełną kontrolą nad wszystkimi kluczami. Seria KeyBox zapewnia pełną kontrolę i szybki przegląd historii korzystania z kluczy.



Powiązany produkt


9400sc
KeyBox 9400 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 42 zestawy kluczy.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 84 zestawy kluczy.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 224 zestawy kluczy.


9700

KeyBox 9700 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 924 zestawy kluczy.

7006B

ValueBox 7006 B
Szafka do przechowywania z serii Basic z 6 komorami.


7006S

ValueBox 7006 S
Szafka do przechowywania z serii System z 6 komorami.

KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 to elastyczne oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy kluczy.