Lokale instytucji badawczych

Ważny sprzęt, drogie urządzenia i wielu użytkowników to warunki, w których przejrzyste zarządzanie kluczami jest niezbędne.

Ważny sprzęt, drogie urządzenia i wielu użytkowników to warunki, w których przejrzyste zarządzanie kluczami jest niezbędne.

Lokale instytucji badawczych


Organizacje, które prowadzą badania na szeroką skalę, potrzebują bezpiecznego systemu przechowywania wartościowego sprzętu. Aby zapewnić maksymalny ład i porządek, proponujemy bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów i zaawansowany system zarządzania kluczami. Zapewniamy możliwość przypisania konkretnych kluczy do odpowiednich osób, które będą miały do nich dostęp przy użyciu kodu PIN.Powiązany produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 42 zestawy kluczy.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 84 zestawy kluczy.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 224 zestawy kluczy.
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 to elastyczne oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy kluczy.