Muzea

Wartościowe i bezcenne eksponaty, magazyny i pomieszczenia do przechowywania wymagają nadzoru i bezpieczeństwa.

Wartościowe i bezcenne eksponaty, magazyny i pomieszczenia do przechowywania wymagają nadzoru i bezpieczeństwa.

Muzea


Muzea są zwykle przestronne i mają wiele różnych pomieszczeń. Zwiedzający nigdy nie mają dostępu do schowków i pomieszczeń magazynowych. Często zawierają one bezcenne eksponaty, do których nie każdy może mieć dostęp. W takim wypadku proponujemy rozwiązanie KeyControl w połączeniu z innowacyjnym oprogramowaniem do zarządzania kluczami KeyWin.Powiązany produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 42 zestawy kluczy.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 84 zestawy kluczy.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 224 zestawy kluczy.
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 to elastyczne oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy kluczy.