IT/Telekomunikacja

W czasach, gdy praktycznie każdy aspekt naszego życia spoczywa zapisany w formacie cyfrowym na różnych serwerach, ważne jest, aby móc kontrolować, kto ma do nich dostęp.

W czasach, gdy praktycznie każdy aspekt naszego życia spoczywa zapisany w formacie cyfrowym na różnych serwerach, ważne jest, aby móc kontrolować, kto ma do nich dostęp.

IT/Telekomunikacja


Zarówno serwerownie, jak i szafy serwerowe są często zamykane na klucz, aby zabezpieczyć je przed nieupoważnionym dostępem. Dzięki rozwiązaniu do zarządzania kluczami KeyControl marki Creone masz gwarancję porządku i ładu nie tylko wśród kluczy, lecz także w zakresie ich użytkowników. Korzystając z oprogramowania KeyWin, możesz w prosty sposób sprawdzić, kto pokwitował odbiór konkretnego klucza i w którym momencie.Powiązany produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 42 zestawy kluczy.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 84 zestawy kluczy.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 224 zestawy kluczy.
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 to elastyczne oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy kluczy.