Uniwersytety

Pracownicy, personel podwykonawców, prelegenci–goście oraz personel firm zajmujących się utrzymaniem budynków to tak liczna grupa, że wymagany jest absolutny ład i porządek w zarządzaniu kluczami.

Pracownicy, personel podwykonawców, prelegenci–goście oraz personel firm zajmujących się utrzymaniem budynków to tak liczna grupa, że wymagany jest absolutny ład i porządek w zarządzaniu kluczami.

Uniwersytety


Dzięki naszym szafkom z serii KeyControl oraz oprogramowaniu KeyWin masz pełną kontrolę nad wszystkimi kluczami w instytucji. Sprawdź, kto używa konkretnego klucza, przydziel dostęp do szafek na klucze w określonym czasie i zabezpiecz go osobistym kodem, a także nadzoruj obieg kluczy dzięki wbudowanemu modułowi raportowania. Zapomnij o poszukiwaniu zaginionych kluczy. Dzięki Creone zawsze będziesz wiedzieć, gdzie się znajdują.Powiązany produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 42 zestawy kluczy.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 84 zestawy kluczy.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 224 zestawy kluczy.
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 to elastyczne oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy kluczy.