Władze miejskie

Ze względu na wiele różnych pełnionych funkcji, lokali, pracowników, pojazdów i narzędzi używanych do codziennej pracy zarówno bezpieczeństwo, jak i możliwość nadzoru mają bezwzględnie najważniejsze znaczenie.

Ze względu na wiele różnych pełnionych funkcji, lokali, pracowników, pojazdów i narzędzi używanych do codziennej pracy zarówno bezpieczeństwo, jak i możliwość nadzoru mają bezwzględnie najważniejsze znaczenie.

Władze miejskie


Dzięki rozwiązaniu KeyControl lub KeyRack pracownicy mają dostęp do konkretnych kluczy za pomocą osobistego kodu PIN. Mając pełną kontrolę nad wszystkimi kluczami, czas poświęcony na wydawanie i zwrot kluczy oraz zarządzanie nimi jest skrócony do minimum. Odpowiednia osoba ma zawsze dostęp do konkretnych kluczy, a jednocześnie eliminuje się rutynowe i nieuprawnione korzystanie z maszyn i urządzeń.Powiązany produkt9400sc
KeyBox 9400 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 42 zestawy kluczy.

9500sc


KeyBox 9500 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 84 zestawy kluczy.

9600sc

KeyBox 9600 SC
Szafka na klucze KeyControl z miejscem na maksymalnie 224 zestawy kluczy.
KeyWin5
KeyWin5
KeyWin5 to elastyczne oprogramowanie umożliwiające kontrolowanie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy kluczy.