Scandic

Elektroniczna obsługa kluczy w największej skandynawskiej sieci hoteli


Scandic to największa w Skandynawii sieć hotelowa obejmująca 280 hoteli i 57 tys. pokoi zlokalizowanych w ponad sześciu krajach. Działalność hotelarska firmy Scandic rozpoczęła się w 1963 roku i od tamtej pory prowadzona jest w duchu skandynawskim, z promującą innowacyjność kulturą organizacyjną i przy zastosowaniu przełomowych metod umożliwiających realizację wizji zakładającej bycie skandynawską siecią hotelową o klasie światowej. W 2018 roku obroty firmy Scandic sięgnęły 18 miliardów SEK i zostały wypracowane przez około 18 tys. pracowników zatrudnionych w różnych sektorach działalności.

 

Bezpieczeństwo, wygoda i możliwość śledzenia kluczy

Ze względu na dużą liczbę pracowników oraz wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, kontroli i logistyki oczywiste jest, że ogromna liczba kluczy używanych do prowadzenia działalności wymaga idealnego sposobu obsługi – w kontekście bezpieczeństwa, dostępności i nadzoru. 


Trzy hotele Scandic: Continental, Haymarket oraz Victoria Tower, położone w Sztokholmie zdecydowały się na rozwiązanie marki Creone umożliwiające cyfrową obsługę kluczy. Klucze alarmowe i operacyjne hotelu Continental używane są w ramach jednego systemu Keycontrol, aby ułatwić ich śledzenie oraz monitorować ich użycie.

„Aby móc śledzić klucze, musimy zagwarantować dostępność do tych kluczy w razie ewentualnych sytuacji awaryjnych oraz w ramach prac prewencyjnych”, wyjaśnia Fredrik Kempendahl, zarządca nieruchomości w Scandic Continental.

„W hotelu Continental i Haymarket zainstalowano także system Keybox do obsługi kluczy dla personelu. Dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie zagwarantować, że żaden członek personelu nie wyjdzie z pracy z kluczami. Kiedy personel przychodzi do pracy, umieszcza swoje własne klucze w przegródce i odbiera klucze, których potrzebuje, aby zapewnić gościom jak najlepszą obsługę. Szafy na klucze są umieszczone w strategicznych miejscach w kontekście ruchu osób pracujących w ciągu dnia”.


Zdjęcia